Займенники - Pronouns

ГРАМАТИКА


він, вона, його чи її...